ΤΙΜΗ ΤΕΜ =0,85 (ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 10ΤΕΜ=8,50)


8.50