AC VOLTAGE 12V - 1000V / 48V - 1000V ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 50 / 60Ηz


14.00