Εκτός Αποθέματος
Εκτός Αποθέματος

O μηχανικός χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί αυτόματα το πότισμα του κήπου σας Η μονάδα απλά συνδέεται στη βρύση και μπορείτε να τη χειριστείτε εύκολα χρησιμοποιώντας το μεγάλο περιστροφικό στοιχείο Η λειτουργία του συστήμστος ψεκασμού ή του ποτίσματος με σταγόνα μπορεί να ξεκινήσει χειροκίνητα Η χρονική διάρκεια ποτίσματος μεταξύ 5 κσι 120 λεπτών ορίζεται στον μηχανικό χρονοδιακόπτη Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου, η ροή του νερού θα σταματήσει αυτόματα Δεν απαιτούνται μπατσρίες για τη λειτουργία του ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ min = 0.5bar / max = 12bar ΣΠΕΙΡΩΜΑ 26.5mm (G3/4) / 33.3mm (GI) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 5 - 120min


10.00