ΤΑΣΗ 230V - 50Hz ΙΣΧΥΣ 1.100W ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.5 bar ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ 10 bar ΘΕΡΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60 oC ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ65


52.00